Serviceaftaler / Kontrakter

Vi udfører lovpligtige eftersyn af alle former for klima-,køle- og fryseanlæg, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelser.

 

En serviceaftale med Celcius Nordic har følgende fordele:

 

  • Overholdelse af lovpligtigt eftersyn herunder dokumentation
  • Løbende kontrol af anlæggets drift
  • Minimering af driftstop
  • Reducering af evt. følgeskader
  • Forlængelse af køleanlæggets levetid
  • Mindre driftudgifter ( el & co2 )
  • Optimal og miljøbevidst drift
  • Systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn
  • Dokumentation for alle ændringer og udskiftninger på anlægget
  • Rådgivning og information om anlæggets tilstand

Med en serviceaftale/kontrakt hos Celcius Nordic  varetager vi det årlige eftersyn og foretager eftersynet 100% efter gældende lovgivning, vi overtager ansvaret for vedligeholdelsen af dit anlæg, og vi sikrer at anlægget kører effektivt, sikkert og miljørigtigt. Efter endt eftersyn vil i sammen med fakturaren modtage en eftersynsliste, hvor i kan se alt det vi har gennemgået, samt fejl og mangler. Vi kan tegne serviceaftale på alle køle- og klimaanlæg herunder anlæg til industrikøling, vandkøling, klimaanlæg, aircondition, kølerum, fryserum samt varmepumper.

Du får dermed fuldt udbytte af din investering og en langt mindre risiko for uheldige produktionsstop eller nedbrud med deraf følgende mistet omsætning. Du får ligeledes en forlængelse af køle- og klimaanlæggets levetid. Skulle uforudsete hændelser opstå har Celcius Nordic 24 timers døgnvagt, der sikrer hurtig indgriben.

Generelt betyder en serviceaftale, at kunderne ikke behøver at bruge yderligere tid på anlæggene, men kan koncentrere sig om det daglige arbejde.

Kontakt Celcius Nordic for et uforpligtende tilbud på en serviceaftale/kontrakt.