Lovpligtig eftersyn

Udskriv Email
Køle, frost og varmepumpeanlæg på mere end 1 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel, skal have et årligt lovpligtigt eftersyn. Eftersyn og vedligeholdelse af køleanlæg skal udføres af en tekniker, som har modtaget den fornødne uddannelse i lovpligtig eftersyn og vedligeholdelse af den pågældende anlægstype og kølemiddel type.For køle anlæg med en fyldning på mere end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige lovpligtige eftersyn udføres af en certificeret tekniker fra et certificeret kølefirma, som opfylder standarden indenfor DS/EN ISO 9001:2008.Celcius Nordic ApS opfylder alle lovens krav med certificerede og sagkyndige medarbejdere og tilbyder, at løse alle former for lovpligtige eftersyn på køleanlæg.Som kunde hos Celcius Nordic ApS sørger vi automatisk for, at varsle et kommende eftersyn, samt at forestå eftersynet og eventuel udbedre anbefalede reparationer efter aftale.

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på en servicekontrakt, med en servicekontrakt hos os sikre vi du overholder gældende lovgivning.Det er kold logik, men det er loven ikke altid.

Skal vi hjælpe dig med og overholde lovgivningen, så kontakt os for at få lavet en serviceaftale/kontrakt.

 

Hvad siger loven.pdf kilde AKB.