Industri

Celcius Nordic ApS løser alle kølebehov i erhverv og industri. Vi arbejder med produkter af høj kvalitet, med maksimal ydelse og minimale vedligeholdelsesomkostninger. Det er dyrt at køle og det er derfor vigtigt, at vores køleløsninger er fuldstændigt energioptimeret.

Celcius Nordic tilbyder industrikøl til:

  • Industrielle køle- og fryseanlæg
  • Energibesparende anlæg
  • Overfladebehandlingsanlæg
  • Hydraulikmaskiner
  • Trykkerimaskiner
  • Plastmaskiner
  • Komfortkølingsanlæg
  • Frikøleanlæg
  • Ventilationsanlæg

Vi projekterer, installerer og servicerer ovenstående anlægstyper.

Kontakt Celcius Nordic for rådgivning.