Kvalitetsgaranti

Som certificeret kølevirksomhed er Celcius Nordic ApS  medlem af brancheforening samt de lovmæssige og kvalitetsforordninger, der findes inden for vores branche. Vi følger nøje med omkring nye tiltag og udvikling og formidler det effektivt videre.

AKB logo celcius edit

AKB er brancheforeningen i Danmark  for certificerede kølefirmaer. At være medlem af AKB er et kvalitetsstempel af virksomheden – hvad enten man arbejder med køle- eller varmepumpeanlæg. Det forpligter og sikrer, at både produkt og service altid er af højeste kvalitet. Medlemmernes opgaver stiller store krav til kvalitet og faglighed – AKB repræsenterer en branche med ekstrem betydning for samfundet og miljøet, hvor innovation, omstillingsparathed, uddannelse og kvalitetssikring spiller en stor rolle.

KMO logo celcius edit

Som medlem af Kølebranchens Miljøordning betyder det, at Celcius Nordic ApS har forpligtet sig til at leve op til en række miljømæssige aftaler, bl.a. korrekt håndtering og bortskaffelse af kølemidler

Inspecta celcius edit

Celcius Nordic ApS er ISO 9001 certificeret som sagkyndig virksomhed af Inspecta i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr.100.

Certificeringen er bevis på at alle processer er styret ved hjælp af et effektivt kvalitetsledelsessystem og er en sikkerhed for ensartethed i virksomhedens produkter og ydelser. For Celcius Nordic´s  kunder betyder det, at der bliver udført kvalitetskontrol ved hvert servicebesøg og ved hver installation.

Der bliver lavet en rapport, som altid er tilgængelig og virksomheden bliver en gang årligt kontrolleret af et certificeringsfirma i forhold til beskrevne processer og forretningsgange.